Veľké šelmy tajgy

Veľké šelmy tajgy

7692
0
ZDIEĽAŤ

Tajga je vegetačná formácia a bióm (geograficky rozsiahly ekosystém) v severnej časti mierneho pásma a v pásme subarktickom (v Európe, Ázii a Severnej Amerike), v ktorom prevláda ihličnatý les, spravidla pralesného typu. Pôvodne to bolo len označenie pre sibírsky prales na močaristej pôde. Geobotanici označujú tento typ severských lesov ako lesy boreálne (severské, mrazivé). Výraz pochádza zo severskej mytológie, kde bol Borr starobilým bohom a otcom Ásov, medzi inými aj Odinovým.
Základnou podmienkou pre rozšírenie týchto lesov je klíma. Najdôležitejšiu úlohu zohráva dĺžka vegetačného obdobia, ktoré v týchto zemepisných šírkach trvá 1 až 4 mesiace a teploty vtedy presahujú 10 °C. Smerom na sever, kde je vegetačné obdobie kratšie a teploty nižšie, tajga prechádza do tundry (prechodný pás s roztrúsenou stromovou a kríkovou vegetáciou sa nazýva lesotundra). Na juhu zase do biómu zmiešaných a listnatých opadavých lesov.
Tajga svojou rozlohou a nedostupnosťou zostáva na mnohých miestach nedotknutá ľudskou civilizáciou, čím poskytuje posledné útočiská pre niektoré ohrozené druhy veľkých cicavcov. Žijú  v nej jedni z najkrajších a najobávanejších šeliem severnej pologule, je to drsný a nehostinný kraj a taký sú aj jej obyvatelia. Na druhej strane je aj bohatým zdrojom nerastných surovín a dreva, čo je príčinou devastovania prirodzených biotopov miestnych živočíchov a rastlín. Mnohé územia boli preto vyhlásené za chránené rezervácie.

Taiga_ecoregion

Najväčší

grizzly-bear-cub-snow_36882_990x742Medveď hnedý (Ursus arctos) je jedným z najväčších predátorov v severských lesoch a zároveň aj najrozšírenejším druhom medveďa na svete. V závislosti od dostupnej potravy a habitátu, v ktorom žije sa výrazne líši jeho veľkosť. V severských lesoch žije niekoľko poddruhov (geografických rás) tohto predátora. V škandinávskej tajge nájdeme medveďa hnedého európskeho, tento poddruh žije aj u nás. Najväčší areál rozšírenia má medveď hnedý sibírsky (alebo aj kamčatský), ktorý žije na celom rozsiahlom území Sibíri. Z románov Jacka Londona poznáme medveďa grizlyho, presnejšie medveďa hnedého grizly, ktorý obýva veľkú časť Severnej Ameriky. Bezkonkurenčne najväčším poddruhom je medveď hnedý kodiak, obývajúci ostrovy súostrovia Kodiak pri juhozápadných brehoch Aljašky. Samce tohto obra môžu dosiahnuť hmotnosti až 530 kg (výnimočne až 680 kg!) a na dvoch nohách môžu dosiahnuť výšky až 3 metrov. Na prežitie potrebujú všetky poddruhy veľké územia lesov, čo vysvetľuje životaschopné populácie v izolovaných územiach na Yukone a na Aljaške. Ničenie biotopov v Severnej Amerike a v Európe kvôli ťažbe dreva a nerastných surovín však zapríčinilo drastický pokles v jeho počtoch. Toto nedokázali ani dve storočia intenzívneho lovu.

Najtichší

Rys ostrovid (Lynx lynx) obýva najmä boreálne lesy, ale žije aj v pohoriach v strednej Európe, na Balkáne, či v strednej Ázii. Najväčším poddruhom je rys ostrovid sibírsky, ktorého samce môžu dosiahnuť hmotnosti až 45 kg. Rys je tichý nočný dravec a samotár, loviaci najmä srnčiu zver a hlodavce. Má vynikajúci zrak (čo mu dalo i jeho slovenské meno), hlodavca môže vidieť na vzdialenosť 75 m, srnca až na 500 m. Žije veľmi nenápadným a skrytým životom, s človekom sa preto stretne málokedy, väčšinou sa mu vyhýba. Ohrozuje ho najmä ničenie biotopov, vďaka čomu má súvislejší areál rozšírenia len v boreálnej oblasti. V Severnej Amerike, kde žije jeho príbuzný rys kanadský (Lynx canadensis) boli tieto zvieratá často lovené pre kožušinu (a často je tomu tak i dnes), čo tiež prispelo k zmenšovaniu ich počtu. V Eurázii k tomu prispel aj nepriateľský postoj poľovníkov a celková negatívna povesť šeliem ako takých.

Lynx d'Eurasie|Eurasian LynxNajzatracovanejší

144866_origDávne povesti o vyvražďovaní celých dedín vlkom dravým (Canis lupus) a mnohé rozprávky o veľkom zlom vlkovi, vštepujú deťom pocit, že vlk je krvilačné a agresívne zviera. Toto tvrdenie má však ku skutočnosti veľmi ďaleko. Vlk je totiž veľmi plachý a človeku sa najradšej vyhýba. Príbehy démonizujúce toto zviera môžu pochádzať z období, keď s nimi praveký lovci, či prvý farmári prichádzali do styku, keď zaberali ich územia, alebo im konkurovali pri love. Toto stretnutie s tak spoločenským tvorom, ako je vlk však prinieslo aj čosi nové do života našich dávnych predkov. Vlky, ktoré neboli až tak plaché a nebáli sa ľudí, si na nás postupne zvykli a stali sa našimi najstaršími a najvernejšími spoločníkmi. V rozsiahlych lesoch tajgy žijú tri poddruhy vlka (celkovo rozoznávajú vedci asi 39 geografických rás). Najbežnejší je vlk dravý eurázijský, na Sibíri nájdeme vlka dravého sibírskeho a v Severnej Amerike vlka dravého kanadského. Všeobecná nevraživosť voči týmto krásnym zvieratám, intenzívny lov a ničenie prirodzených biotopov priviedli niektoré miestne populácie až na pokraj vyhynutia, napriek tomu, že vo všeobecnosti nie je vlk ako druh považovaný za ohrozený (v odľahlých oblastiach žijú početné populácie).

Najkrajší

Najväčšou mačkovitou a treťou najväčšou suchozemskou šelmou je sibírsky poddruh tigra džungľového, tiger džungľový ussurijský (Panthera tigris altaica). Je nepochybne aj jednou z najkrajších veľkých mačiek, vďaka čomu sa stal zároveň aj jedným z najohrozenejších živočíchov sveta. Lov tigrov pre hustú zimnú kožušinu, ale aj pre údajné magické vlastnosti niektorých častí tela, ktoré sa používali v ľudovom liečiteľstve, nepochybne veľkou mierou prispeli k súčasnému nízkemu stavu ich populácií. K tomu sa neskôr pridalo osídľovanie Sibíri, stavba železníc, ťažba nerastných surovín, ťažba dreva a celkové ničenie prirodzených biotopov. Tiger ussurijský žil pôvodne v sibírskej tajge na rozsiahlych územiach medzi jazerom Bajkal a pobrežím Tichého oceána. V súčasnosti žije už len takmer výhradne na obmedzenom území východného Ruska. V tejto oblasti žije spolu s ďalšou veľkou mačkou, leopardom škvrnitým mandžuským (Panthera pardus orientalis), ktorý s ním zdieľa rovnaký osud ohrozeného živočícha. Našťastie sú už dnes oba tieto druhy prísne chránené a ich početnosť sa z roka na rok zvyšuje. K zachovaniu druhu dopomáhajú aj mnohé zoologické záhrady po celom svete (u nás môžeme tigra ussurijského vidieť napríklad v Zoo Bratislava).

Siberian-Tiger-2-1         leopard

Najdravší

wild-Wolverine-largeTento najväčší suchozemský zástupca čeľade lasicovitých je typickým obyvateľom severských boreálnych lesov a tiež jedným z najviac legendami opradených tvorov. Rosomák severský (Gulo gulo) sa stal legendárnym hlavne vďaka svojej dravosti a nenásytnosti. Obýva nehostinné územia Škandinávie, Sibíri, Aljašky a Kanady a tak si veľmi potravu vyberať nemôže. Živí sa mrcinami, plodmi, loví malé stavovce, niekedy aj mláďatá iných predátorov (vlkov i rysov!), ale dokáže uloviť aj omnoho väčšie zviera ako je on sám. Meter dlhý a 9 až 20 kilogramov vážiaci rosomák môže skoliť aj dospelého jeleňa, ba dokonca zahnať od koristi až 200 kilového grizlyho. Jeho legendárna zúrivosť a nenásytnosť sa odráža aj v jeho názvoch v rôznych jazykoch. V starej švédštine sa nazýval fjellfräss, čiže horská mačka, čo sa prenieslo do nemčiny ako Vielfraß – hltač. Fínske ahama znamená nanásytník, podobne ako maďarský výraz torkos borz (nanásytný jazvec). Anglický výraz wolverine znamenal pravdepodobne v starej anglosasštine „malý vlk“. Rosomák je tiež častou postavou bájok a mýtov domorodých kmeňov (v jednej je dokonca stvoriteľom sveta), tiež mnohých literárnych a filmových diel (Wolverine je aj jednou z populárnych postáv vydavateľstva Marvell).

Najobratnejšia

pumaNajväčšou mačkovitou šelmou Severnej Ameriky a zároveň najväčším zástupcom tzv. malých mačiek je puma americká (Puma concolor). Žije takmer na celom americkom kontinente od Patagónie, cez brazílske pralesy, mexické púšte po lesy a stepi Severnej Ameriky. Vďaka tomu má aj mnoho lokálnych názvov ako horský lev, kuguár, americký lev a ďalšie. V boreálnych lesoch žije poddruh puma americká kanadská. Puma, napriek svojej veľkosti, patrí k malým mačkám o čom svedčí aj jej anatómia. Podobne ako mačka domáca a iné menšie príbuzné dokáže priasť, nedokáže však revať ako veľké mačky. Je výborným lovcom najmä kopytníkov, ale i menšej zvery. Má neuveriteľné akrobatické schopnosti, výborne šplhá a dokáže bez zranenia skočiť z výšky až piateho poschodia. Puma je jednou z najrozšírenejších šeliem, vytvára v najrôznejších prostrediach okolo 24 poddruhov. Niektoré z nich sú rozšírené, iné už boli bohužiaľ vyhubené alebo sa dostali na pokraj vyhynutia. Pumu kanadskú v súčasnosti ohrozuje najmä strata životného prostredia, podobne ako ďalších obyvateľov severských ihličnatých lesov.

Najvšežravejší

baribalNajmenším a najrozšírenejším severoamerickým druhom medveďa je medveď baribal (Ursus americanus), nazývaný aj medveď čierny. Je to charakteristický obyvateľ severoamerickej tajgy. Živí sa takmer všetkým od ovocia, cez vajcia, hmyz, zdochliny, vtáky a malé cicavce, až po väčšiu zver. Nepohrdne ani odpadkami a často sa vkradne i do chát a áut, aby tam hľadal niečo pod zub. Je zaujímavé, že napriek tomuto jeho zlozvyku sa málokedy stretne s majiteľmi. U tohto druhu dokážu výborne šplhať aj dospelé jedince, na rozdiel od medveďa hnedého, u ktorého na stromy šplhajú len mláďatá. Baribal je asi jedným z najmenej ohrozených druhov veľkých šeliem v Severnej Amerike. Napriek intenzívnemu lovu sa jeho stavy znížili len nepatrne. Lovili ho domorodí obyvatelia i kolonisti a to nielen kvôli kožušine, ale najmä kvôli mäsu, ktorú pôvodný Američania považovali za veľkú lahôdku. V New Yorku dokonca vznikali medvedie reštaurácie a trhy s medvedím mäsom. Stejky z baribala boli vysoko cenenou delikatesou. Akoby zázrakom, ani stravovacie návyky Američanov nemohli ohroziť populácie týchto menších príbuzných grizlyho.

Zdroje:
http://www.virginiabarter.ca/?page_id=198
http://en.wikipedia.org/wiki/Boreal_forest_of_Canada
http://www.nwf.org/news-and-magazines/national-wildlife/photozone/archives/2012/photo-of-the-week-02-27-12.aspx
http://www.nicolasdory.com/tag/lynx/page/2/
https://paulbernal.wordpress.com/2014/12/
https://endangeredspecies130.wikispaces.com/Siberian+Tiger
http://www.lhnet.org/leopard/
http://museumvictoria.com.au/melbournemuseum/discoverycentre/wild/biogeographic-regions/nearctic/wolverine/
http://www.gettyimages.com.au/detail/photo/cougar-captive-in-winter-habitat-high-res-stock-photography/97421483
http://www.jungledragon.com/image/5952/american_black_bear_sow_and_a_cinnamon-phase_cub.html

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ