Deťom bez prírody môžu hroziť poruchy správania, rednutie kostí, alergie či stres. Obmedzenie kontaktu s prírodou u dnešných detí má podľa odborníkov zvyšujúce sa negatívne dopady. Väčšina súčasných detí totiž vyrastá v interiéroch. Z domu do školy, na krúžok,...

22. apríla sa každoročne koná Deň Zeme. Tento deň oslavuje po celom svete viac ako miliarda ľudí vo viac ako 193 štátoch. Tento sviatok nepriamo súvisí a je inšpirovaný pôvodnými pohanskými sviatkami jarnej rovnodennosti (21. marca)...

Severoamerický kontinent asi pred 10 000 rokmi.... Prichádzajú ľudia „kultúry Clovis“... V podstate predkovia pôvodných Američanov. Zopakujme si ešte, čo je to tá megafauna. Označujeme tak všetky veľké živočíchy na danom území či kontinente. Niektorí odborníci sem...

Pobrežníky bojovné (Calidris pugnax) sú zaujímavé z niekoľkých dôvodov. V prvom rade, samce sa predvádzajú viac sami pred sebou ako pred samičkami kvôli vyjasneniu hierarchie. Okrem toho majú tri typy samcov, ktoré sa od...

Ľudia by sa už mohli zamyslieť nad tým, aké majú ich činy dopad na Svet... Ostrov Mydway je opustený atol v Tichom oceáne, vzdialený od akejkoľvek civilizácie a pobrežia asi 2 000 km. Nič na...

Netopierník obyčajný (Platax orbicularis) si vyvinul unikátnu formu kamufláže. Mladí jedinci predstierajú tvarom, farbou i pohybmi, že sú veľkým kusom zožltnutého listu voľne sa vznášajúceho v prúde. Mladí žijú v hlbších vodách nad útesmi či...

Na juhoamerickom kontinente poznáme zopár veľkých i gigantických živočíchov, veď Amazónia toho ukrýva veľa. Čo tu však žilo v dobách pred príchodom ľudí či dokonca pred inváziou zvierat zo Severnej Ameriky? Ako sa náš čitateľ môže dozvedieť...

BirdLife International vydáva obsiahlu knižku „Ilustrovaný atlas vtákov sveta“. Ten obsahuje aj 10 965 vyhynutých druhov, ktoré sme ešte stihli vizuálne zaznamenať. Sú to teda druhy, ktoré vyhynuli po roku 1500. My uvádzame len niektoré...

Svetlá pod očami, jedové žľazy, pterigopódy. V prírode nájdeme množstvo orgánov, ktoré ľuďom chýbajú. Čím viac sa o nich dozvieme, tým viac môžeme zvieratám závidieť. Naozaj? Fotofory Sú to orgány produkujúce svetlá, ktoré umožňujú niektorým rybám...

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Jedným z dvoch typov území  sú tzv. osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA), u nás pod názvom „Chránené vtáčie územia“. CHVÚ Dolné Pohronie svojou rozlohou...