Chránené vtáčie územia – CHVÚ Žitavský luh

Chránené vtáčie územia – CHVÚ Žitavský luh

1075
0
ZDIEĽAŤ

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Jedným z dvoch typov území  sú tzv. osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA), u nás pod názvom „Chránené vtáčie územia“.

CHVÚ Žitavský luh je rozlohou neveľké územie sústavy NATURA 2000 na západnom Slovensku v povodí severného toku rieky Žitava. V rámci CHVÚ môžeme nájsť aj národné chránené územia Prírodnú rezerváciu Žitavský luhPrírodnú pamiatku Rieka Žitava.

luhToto územie je známe tiež ako Gedrianske lúky. V minulosti sa tu nachádzalo asi 600 hektárov lúk a močiarov. K zániku ich väčšiny došlo v osemdesiatych rokoch na základe socialistického plánu. Rieka Žitava bola zregulovaná, lúky a močiare premenili na ornú pôdu. Tým sa však významne zasiahlo do vodného režimu územia. Zanikli cenné lúky a do súčasnosti sa zachoval len fragment pôvodného územia. Dôsledkami maximálneho zregulovania toku sú zvýšené povodňové riziko, znečistenie vody a vysýchanie okolitej krajiny. Preto je lúky potrebné chrániť nielen legislatívne, ale aj prakticky. Je ich nevyhnutné pravidelne kosiť a spásať dobytkom, čo zachová ekologické podmienky pre vzácne druhy.

cíbik
cíbik chochlatý

Vlhké lúky sú významné pre mnohé vtáčie druhy. Výberovými druhmi pre CHVÚ Žitavský luh sa stali chriašť bodkovaný (Porzana porzana), kačica chrapačka (Anas querquedula) a kaňa močiarna (Circus aeruginosus). Hniezdia tu aj niektoré bahniaky ako kalužiak červenonohý (Tringa totanus) či cíbik chochlatý (Vanellus vanellus). Pre desiatky druhov vodných vtákov sú lúky dôležitým miestom odpočinku počas migrácie. Na jarnom ťahu sa tu zastavujú napríklad kačice lyžičiarky (Anas clypeata), chrapačkychrapky, husi zo severu ale i iné bahniaky ako pobrežníky bojovné (Philomachus pugnax).

pasenieBez pravidelného kosenia a spásania, čo bolo v minulosti samozrejmosťou, by tieto vtáky stratili vhodné prostredie. Udržiavanie mokrých lúk má význam aj pre ľudí. Popri významnom kultúrnom dedičstve, predstavujú aj súčasť protipovodňovej ochrany. Žitavský luh dokáže udržať vodu o objeme až 1 milión m3. Majú aj dobrú filtračnú schopnosť. Rastliny v sebe viažu znečisťujúce látky z vody a do prostredia vylučujú už vodu čistú. Pre tieto vlastnosti si vlhké lúky zaslúžia našu pozornosť a ochranu.

Zdroje:

http://www.podunajsko.sk/galeria/letecky-monitoring-uzemi-v-juni-2014

http://domov.sme.sk/c/5294410/vtakom-roka-2010-sa-stal-cibik-chochlaty.html

http://www.ekopolis.sk/novinky/165-zacali-vyuzivat-biomasu-gedria.html

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ